Ny bestyrelse efter årets Generalforsamling

Kære alle – René Skjoldmose, formand gennem 10 år, har solgt sin lejlighed og er derfor også trådt ud af bestyrelsen efter Generalforsamlingen d. 27. november 2014.

Line Hauger, Tagensvej 100, – er ny bestyrelsesformand. Og bestyrelsen ser nu således ud:
Line Hauger – formand
Anders Thinggaard, Haraldsgade 1
René Georg Johansen, Tagensvej 100
Mikael Hølmer, Tagensvej 100
Suppleanter:
Abdel Aziz Mahmoud, Haraldsgade 3
Jens, Haraldsgade 3

Vi glæder os til at gå i gang med arbejdet

Porte fra gården til Tagensvej

De fleste af jer har sikkert opdaget at portene fra gården til Tagensvej er aflåst med kædelåse, idet låsene er ødelagt af hærværk og vi var begyndt at få ubudne gæster.

Ejerforeningen, og vores naboer A/B Heimdalshus og A/B Slangeruphus har forgæves forsøgt at få Gårdlauget’s bestyrelse i tale med henblik på at få fjernet kædelåsene og udskiftet repareret låsene i dørene således at dørtelefonen eksempelvis igen kan benyttes til at lukke gæster ind med.

Det har desværre ikke været muligt at få kontakt til Gårdlaugets bestyrelse. Ejerforeningens bestyrelse har derfor i dag skrevet til vores naboer A/B Heimdalshus og A/B Slangeruphus og tilbudt at vi i næste uge bestiller og lægger ud for  låsesmed således at dørene kan blive repareret. Ejerforeningen vil herefter kræve refusion af udgiften fra Gårdlauget.

 

Affald

Der har i løbet af påsken ophobet sig en del husholdningsaffald og storskrald i gården.

20130328_122514

Det er ikke i orden at henstille hverken husholdningsaffald eller storskrald i gården, i kælderen, på trapperne eller forenings andre fælles arealer.
Husholdningsaffald skal smides i de dertil opstillede beholdere i gården, og storskrald skal afleveres på Københavns Kommunes genbrugspladser.

Bestyrelsen henstiller til at ejerne af storskraldet på billedet fjerner effekterne (kontorstol og borde) snarest.

Henstillede effekter på gangarealerne i kælderen

Der har samlet sig en større mængde effekter på gangarealerne i kælderen.

Bestyrelsen har derfor besluttet at der skal ryddes op i kælderen.

Alle effekter der ikke er låst inde i et kælderrum vil blive fjernet og destrueret på torsdag d. 14/3-2013.

Bestyrelsen henviser i øvrigt til forenings husorden og vedtægter §15 vedr. henstilling af affald i fællesarealerne.

Bemærk at bestyrelsen fremover vil bestyrelsen videresende regningen for fjernelse af affald til den ejer det enten selv eller hvis lejer henstiller affald på foreningens fællesarealer.

Påmindelse om foreningens vedtægter og husorden.

Der har de seneste måneder været flere overtrædelser af Ejerforeningens og gårdlaugets vedtægter og husorden vedrørende støj og larm.

Ejerforeningen har modtaget flere klager både fra ejere i foreningen men også fra gårdlauget og vores nabo Andelsboligforeningen Heimdalshus.

Bestyrelsen har behandlet de indkomne klager og været i kontakt med de pågældende ejere.

Bestyrelsen har dog fundet det nødvendigt at minde foreningens beboere  – både ejere og lejere om hvad der står i vedtægter og husorden, særligt vedrørende støj.

Ifølge vedtægternes $15 må der ikke “udvises støjende adfærd til gene for de andre beboere” og efter kl. 22 skal der udvises særligt hensyn.

For at slå det fast så er der altså i vedtægterne ikke nogen “ret” til at holde fest.

Det er dog bestyrelsens holdning at såfremt ingen andre medlemmer af foreningen eller naboer i Tagensvej 102 modsætter sig en fest, så kan den afholdes inden for rimelige grænser – gårdlaugets vedtægter skal fx også overholdes – og disse indeholder også en paragraf om støj.
En evt. fest der ønskes afholdt, varsles med rettidig omhu, i samme opgang og nabo-opgange til begge sider (ja også i opgang Tagensvej 102, der tilhører Andelsboligforeningen).

Såfremt et andet medlem af foreningen eller en nabo modsætter sig festen kan den ikke afholdes. Bestyrelsen foreslår i dette tilfælde at arrangøren lejer et festlokale og flytter festen dertil – der findes en del af dem i nabolaget og de kan lejes til ganske rimelige priser.

Problemer med låsen i opgangsdøren & dørtelefon i Tagensvej 100

Der er desværre problemer med at få det nye låsesystem i opgangsdøren til at fungere tilfredsstillende. Leverandøren arbejder på at finde en permanent løsning, hvor låsen fungerer i mere end et par dage ad gagen. I mellemtiden henviser bestyrelsen til at udgangen mod gården benyttes.

Dørtelefonanlægget er også defekt, og bestyrelsen har tilkaldt elektriker.

Som tidligere udmeldt, på opslag i opgangene, vil bestyrelsen også indhente tilbud på reparation af skaderne på trappen. Dette vil ske i løbet af efteråret.

Bestyrelsen vil opdatere denne side, når der er nyt i sagen.

Hærværk mod lås og dør i opgang 100

Bestyrelsen har konstateret at låsen i opgangsdøren i Tagensvej 100 er defekt. Den har formentlig været defekt i et stykke tid.
Bestyrelsen er pt. sådan sammensat at der ikke er noget bestyrelsesmedlemmer der bor i opgang 100, og det er derfor sjældent at et medlem fra bestyrelsen vil benytte denne adgangsvej. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til at de medlemmer af ejerforeningen der bor i opgang 100 gør et medlem af bestyrelsen opmærksom på den slags hændelser således at skaderne kan blive udbedret hurtigst muligt.

Metrobyggeriet betyder at postkasserne i Haraldsgade 1 er flyttet

Metroselskabet har flyttet postkasserne i opgang 1 til indgangen mod gården.
Bestyrelsen eller administrator er desværre ikke blevet orienteret på forhånd, så det har ikke været muligt for os at orientere på forhånd.

Radiatorudluftning

Der er vigtigt at alle beboere sørger for at udlufte deres radiatorer regelmæssigt i hele fyringssæsonen.

Bestyrelsen har konstateret at det kun er ganske få lejligheder der overholder denne forpligtigelse, og at der på nuværende tidspunkt er så meget luft i centralvarmeanlægget at der er nogen beboere der har svært ved at holde varmen.

Sådan gør du
Luk først helt op for varmen, så der skabes et lille overtryk i radiatoren.

Luften lukkes herefter ud i modsatte ende af temostat håndtaget.

Brug en skruetrækker eller den nøgle der fulgte med radiatoren.

Når luften er ude, vil der pible en lille stråle vand ud.

Nedetid på alle Parknet tjenester i hele Parknet

Som mange af jer formentlig bemærkede var Ejerforeningen uden TV, Internet og Telefoni i går d. 4. Januar 2012 fra kl. 14.55 til i dag d. 5 Januar 2012 kl. 03.40.

Afbrydelsen skyldtes et overgravet lyslederkabel ved metrocityring byggepladsen “Nuuks Plads” tidligere kaldt “ved landsarkivet” på Jagtvej.

Ejerforeningens bestyrelse er i dialog med Parknet om hvordan Parknet kan sikre at en enkeltstående fejl ikke betyder at alle vi der er medlemmer og brugere i Parknet er uden TV, Internet og Telefoni i over 12 timer.