Bestyrelsen i ejerforeningen og nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Dette er bestyrelsen i ejerforeningen:

Line Hauger, Tagensvej 100, – bestyrelsesformand
Anders Thinggaard, Haraldsgade 1
René Georg Johansen, Tagensvej 100
Mikael Hølmer, Tagensvej 100
Alexander Sokol, Haraldsgade 3

Nyt fra bestyrelsen:

Vi er i gang med at forberede en ekstraordinær generalforsamling da vi har følgende punkter vi gerne vil tage op:

  1. Nedlæggelse af bagtrapperne
  2. Udskiftning af alle stigrør og faldstammer
  3. Udluftningsrør-etablering ved Kebab-forretningen på ydersiden af muren ud til gården.

Da alle tre punkter har indflydelse på ejerforeningens bygninger, er det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Nyt om denne kommer snarest

Storskrald – og henstillede effekter i gangarealerne i kælderen

Søndag d. 18. september fjerner vi de effekter der har samlet sig i kælderen. Der er allerede sat sedler på effekterne – og hvis I har noget I vil gemme, skal I tage det med ind i jeres kælderrum.

 

Påmindelse om foreningens vedtægter og husorden.

Der har de seneste måneder været flere overtrædelser af Ejerforeningens og gårdlaugets vedtægter og husorden vedrørende støj og larm.

Ejerforeningen har modtaget flere klager både fra ejere i foreningen men også fra gårdlauget og vores nabo Andelsboligforeningen Heimdalshus.

Bestyrelsen har behandlet de indkomne klager og været i kontakt med de pågældende ejere.

Bestyrelsen har dog fundet det nødvendigt at minde foreningens beboere  – både ejere og lejere om hvad der står i vedtægter og husorden, særligt vedrørende støj.

Ifølge vedtægternes $15 må der ikke “udvises støjende adfærd til gene for de andre beboere” og efter kl. 22 skal der udvises særligt hensyn.

For at slå det fast så er der altså i vedtægterne ikke nogen “ret” til at holde fest.

Det er dog bestyrelsens holdning at såfremt ingen andre medlemmer af foreningen eller naboer i Tagensvej 102 modsætter sig en fest, så kan den afholdes inden for rimelige grænser – gårdlaugets vedtægter skal fx også overholdes – og disse indeholder også en paragraf om støj.
En evt. fest der ønskes afholdt, varsles med rettidig omhu, i samme opgang og nabo-opgange til begge sider (ja også i opgang Tagensvej 102, der tilhører Andelsboligforeningen).

Såfremt et andet medlem af foreningen eller en nabo modsætter sig festen kan den ikke afholdes. Bestyrelsen foreslår i dette tilfælde at arrangøren lejer et festlokale og flytter festen dertil – der findes en del af dem i nabolaget og de kan lejes til ganske rimelige priser.

Problemer med låsen i opgangsdøren & dørtelefon i Tagensvej 100

Der er desværre problemer med at få det nye låsesystem i opgangsdøren til at fungere tilfredsstillende. Leverandøren arbejder på at finde en permanent løsning, hvor låsen fungerer i mere end et par dage ad gagen. I mellemtiden henviser bestyrelsen til at udgangen mod gården benyttes.

Dørtelefonanlægget er også defekt, og bestyrelsen har tilkaldt elektriker.

Som tidligere udmeldt, på opslag i opgangene, vil bestyrelsen også indhente tilbud på reparation af skaderne på trappen. Dette vil ske i løbet af efteråret.

Bestyrelsen vil opdatere denne side, når der er nyt i sagen.

Hærværk mod lås og dør i opgang 100

Bestyrelsen har konstateret at låsen i opgangsdøren i Tagensvej 100 er defekt. Den har formentlig været defekt i et stykke tid.
Bestyrelsen er pt. sådan sammensat at der ikke er noget bestyrelsesmedlemmer der bor i opgang 100, og det er derfor sjældent at et medlem fra bestyrelsen vil benytte denne adgangsvej. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til at de medlemmer af ejerforeningen der bor i opgang 100 gør et medlem af bestyrelsen opmærksom på den slags hændelser således at skaderne kan blive udbedret hurtigst muligt.

Metrobyggeriet betyder at postkasserne i Haraldsgade 1 er flyttet

Metroselskabet har flyttet postkasserne i opgang 1 til indgangen mod gården.
Bestyrelsen eller administrator er desværre ikke blevet orienteret på forhånd, så det har ikke været muligt for os at orientere på forhånd.

Radiatorudluftning

Der er vigtigt at alle beboere sørger for at udlufte deres radiatorer regelmæssigt i hele fyringssæsonen.

Bestyrelsen har konstateret at det kun er ganske få lejligheder der overholder denne forpligtigelse, og at der på nuværende tidspunkt er så meget luft i centralvarmeanlægget at der er nogen beboere der har svært ved at holde varmen.

Sådan gør du
Luk først helt op for varmen, så der skabes et lille overtryk i radiatoren.

Luften lukkes herefter ud i modsatte ende af temostat håndtaget.

Brug en skruetrækker eller den nøgle der fulgte med radiatoren.

Når luften er ude, vil der pible en lille stråle vand ud.

Nedetid på alle Parknet tjenester i hele Parknet

Som mange af jer formentlig bemærkede var Ejerforeningen uden TV, Internet og Telefoni i går d. 4. Januar 2012 fra kl. 14.55 til i dag d. 5 Januar 2012 kl. 03.40.

Afbrydelsen skyldtes et overgravet lyslederkabel ved metrocityring byggepladsen “Nuuks Plads” tidligere kaldt “ved landsarkivet” på Jagtvej.

Ejerforeningens bestyrelse er i dialog med Parknet om hvordan Parknet kan sikre at en enkeltstående fejl ikke betyder at alle vi der er medlemmer og brugere i Parknet er uden TV, Internet og Telefoni i over 12 timer.

 

TV fra Parknet

Prøveperioden er ophørt og Parknet har nu sørget for at de lejligheder der endnu ikke har bestilt en TV pakke fremover kun kan se den lille TV pakke som betales over fællesudgifterne. Hvis du gerne vil bestille en større TV pakke kan du gøre det online på Parknets hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker god sommer

Bestyrelsen ønsker god sommer og henleder samtidig opmærksomheden på foreningens husorden.

Det danske sommervejr er over os – på godt og ondt.
Vejret skifter ofte mellem regn og blæst og høj sol.
Husk derfor at lukke vinduerne i opgangen (det gælder også bagtrappen), når der er luftet ud – præcis som du ville gøre når du er gået igennem din egen hoveddør.
Når det regner ind, og vi får vandskade, dækker forsikringen ikke, såfremt vinduerne har stået åbne, og der er dermed kun os selv til at betale.
Det betyder at vi er nødsaget til at hæve fællesudgiften.

Med andre ord – luk vinduerne når du har åbnet dem – samme princip i opgangen og i din lejlighed!