Nyt i ejerforeningen januar 2018

Kære alle

Vi har nu langt om længe skiftet administrator, fra Steen Skals ved CUBUS til Lars Buck-Arentsen fra ATB. Senest udgangen af februar – start marts, vil den næstkommende generalforsamling finde sted. Tilmeld jer facebook siden tagensvej 100/haraldsgade 1-3, der er der super god kommunikation.

Mange hilsner
Line Hauger
Formand

Seneste nyt i ejerforeningen – november 2016

Kære alle

Hvad kan man egentlig bruge sin bestyrelse til? På baggrund af seneste henvendelser til bestyrelsen, vil formanden lige ridse op her hvad bestyrelsen kan bruges til:

Forvent 1-2 ugers svartid på mail. Hvis det haster, så ring til formanden. Men HUSK at vi alle i bestyrelsen arbejder frivilligt.Og meld jer gerne ind i foreningens facebookgruppe: Tagensvej 100/Haraldsgade 1-3 – den vil efterhånden afløse denne hjemmeside.

Kontakt formanden/bestyrelsen hvis:

Der er mangler eller skader i foreningen, som er en del af fællesarealet. Formanden er IKKE vicevært og kan derfor ikke udbedre skader – men kan godkende udbedringer og henvise til foreningens håndværkere.

Der er noget I er i tvivl om ift regler og vedtægter i foreningen.

Der er noget I er i tvivl om ift foreningen i det hele taget.

I skal leje jeres lejlighed helt eller delvist ud – dette skal godkendes af bestyrelsen.

Der skal købes noget til foreningen – el-pærer eller lignende. Alle køb skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen køber ikke selv, det der mangler – det er jer der skal købe det ind og henvende jer til formanden ift regninger og udgifter.

I mangler en systemnøgle – den kan I få hos formanden mod et depositum på 500 kr.

VIGTIGT: Får I stjålet jeres nøgler SAMMEN med jeres adresse, så SKAL I henvende jer med det samme til formanden.

 

 

 

Bestyrelsen i ejerforeningen og nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Dette er bestyrelsen i ejerforeningen:

Line Hauger, Tagensvej 100, – bestyrelsesformand
Anders Thinggaard, Haraldsgade 1 – FLYTTET OG ER DERFOR IKKE LÆNGERE MED I BESTYRELSEN
René Georg Johansen, Tagensvej 100
Mikael Hølmer, Tagensvej 100
Alexander Sokol, Haraldsgade 3

Nyt fra bestyrelsen:

Vi er i gang med at forberede en ekstraordinær generalforsamling da vi har følgende punkter vi gerne vil tage op:

  1. Nedlæggelse af bagtrapperne
  2. Udskiftning af alle stigrør og faldstammer
  3. Udluftningsrør-etablering ved Kebab-forretningen på ydersiden af muren ud til gården.

Da alle tre punkter har indflydelse på ejerforeningens bygninger, er det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Nyt om denne kommer snarest

Storskrald – og henstillede effekter i gangarealerne i kælderen

Søndag d. 18. september fjerner vi de effekter der har samlet sig i kælderen. Der er allerede sat sedler på effekterne – og hvis I har noget I vil gemme, skal I tage det med ind i jeres kælderrum.

 

Påmindelse om foreningens vedtægter og husorden.

Der har de seneste måneder været flere overtrædelser af Ejerforeningens og gårdlaugets vedtægter og husorden vedrørende støj og larm.

Ejerforeningen har modtaget flere klager både fra ejere i foreningen men også fra gårdlauget og vores nabo Andelsboligforeningen Heimdalshus.

Bestyrelsen har behandlet de indkomne klager og været i kontakt med de pågældende ejere.

Bestyrelsen har dog fundet det nødvendigt at minde foreningens beboere  – både ejere og lejere om hvad der står i vedtægter og husorden, særligt vedrørende støj.

Ifølge vedtægternes $15 må der ikke “udvises støjende adfærd til gene for de andre beboere” og efter kl. 22 skal der udvises særligt hensyn.

For at slå det fast så er der altså i vedtægterne ikke nogen “ret” til at holde fest.

Det er dog bestyrelsens holdning at såfremt ingen andre medlemmer af foreningen eller naboer i Tagensvej 102 modsætter sig en fest, så kan den afholdes inden for rimelige grænser – gårdlaugets vedtægter skal fx også overholdes – og disse indeholder også en paragraf om støj.
En evt. fest der ønskes afholdt, varsles med rettidig omhu, i samme opgang og nabo-opgange til begge sider (ja også i opgang Tagensvej 102, der tilhører Andelsboligforeningen).

Såfremt et andet medlem af foreningen eller en nabo modsætter sig festen kan den ikke afholdes. Bestyrelsen foreslår i dette tilfælde at arrangøren lejer et festlokale og flytter festen dertil – der findes en del af dem i nabolaget og de kan lejes til ganske rimelige priser.

Problemer med låsen i opgangsdøren & dørtelefon i Tagensvej 100

Der er desværre problemer med at få det nye låsesystem i opgangsdøren til at fungere tilfredsstillende. Leverandøren arbejder på at finde en permanent løsning, hvor låsen fungerer i mere end et par dage ad gagen. I mellemtiden henviser bestyrelsen til at udgangen mod gården benyttes.

Dørtelefonanlægget er også defekt, og bestyrelsen har tilkaldt elektriker.

Som tidligere udmeldt, på opslag i opgangene, vil bestyrelsen også indhente tilbud på reparation af skaderne på trappen. Dette vil ske i løbet af efteråret.

Bestyrelsen vil opdatere denne side, når der er nyt i sagen.

Hærværk mod lås og dør i opgang 100

Bestyrelsen har konstateret at låsen i opgangsdøren i Tagensvej 100 er defekt. Den har formentlig været defekt i et stykke tid.
Bestyrelsen er pt. sådan sammensat at der ikke er noget bestyrelsesmedlemmer der bor i opgang 100, og det er derfor sjældent at et medlem fra bestyrelsen vil benytte denne adgangsvej. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til at de medlemmer af ejerforeningen der bor i opgang 100 gør et medlem af bestyrelsen opmærksom på den slags hændelser således at skaderne kan blive udbedret hurtigst muligt.

Metrobyggeriet betyder at postkasserne i Haraldsgade 1 er flyttet

Metroselskabet har flyttet postkasserne i opgang 1 til indgangen mod gården.
Bestyrelsen eller administrator er desværre ikke blevet orienteret på forhånd, så det har ikke været muligt for os at orientere på forhånd.

Radiatorudluftning

Der er vigtigt at alle beboere sørger for at udlufte deres radiatorer regelmæssigt i hele fyringssæsonen.

Bestyrelsen har konstateret at det kun er ganske få lejligheder der overholder denne forpligtigelse, og at der på nuværende tidspunkt er så meget luft i centralvarmeanlægget at der er nogen beboere der har svært ved at holde varmen.

Sådan gør du
Luk først helt op for varmen, så der skabes et lille overtryk i radiatoren.

Luften lukkes herefter ud i modsatte ende af temostat håndtaget.

Brug en skruetrækker eller den nøgle der fulgte med radiatoren.

Når luften er ude, vil der pible en lille stråle vand ud.

Nedetid på alle Parknet tjenester i hele Parknet

Som mange af jer formentlig bemærkede var Ejerforeningen uden TV, Internet og Telefoni i går d. 4. Januar 2012 fra kl. 14.55 til i dag d. 5 Januar 2012 kl. 03.40.

Afbrydelsen skyldtes et overgravet lyslederkabel ved metrocityring byggepladsen “Nuuks Plads” tidligere kaldt “ved landsarkivet” på Jagtvej.

Ejerforeningens bestyrelse er i dialog med Parknet om hvordan Parknet kan sikre at en enkeltstående fejl ikke betyder at alle vi der er medlemmer og brugere i Parknet er uden TV, Internet og Telefoni i over 12 timer.