Diverse

Skorstene

 

De offentlige regler om skorstene siger, at der må sluttes mange brændeovne til en åben skorsten, men at der kun må være en pejs på en skorsten. Der må derfor ikke opsættes pejse af hensyn til andre beboeres mulighed for at opsætte brændeovne.

Lovgivningsmæssigt regnes en kulgrill til madlavning som en pejs og må derfor ikke tilsluttes. Kulgrill må ifølge lovgivningen under ingen omstændigheder tilsluttes ventilationsanlægget af hensyn til brandfare.

Hvis man gerne vil have en brændeovn, skal man sikre sig at skorstenen er åben og bliver fejet. Dette sikres ved at tale med skorstensfejeren. Man kan se en oversigt over skorstensfejerne i København på http://www.skorstensfejer.dk/afdelinger.htm. For denne ejendoms vedkommende er skorstensfejerens kontaktoplysninger:

 

6. skorstensfejerdistrikt

Skorstensfejermester Jan Sørensen

Engdals Alle 5

2500 Valby

mobil 40305960

E-mail: skorsten6kbh@vip.cybercity.dk

Efter at brændeovnen er opsat skal skorstensfejeren syne og godkende den. Alle omkostninger i forbindelse med tilslutning af brændeovne påhviler de enkelte ansøger.

 Ydermere skal opsætning af brændeovn anmeldes til:

Københavns kommune

Byggesagsafdelingen

Ottiliavej 1

Postboks 432

2500 Valby

Tlf. 33 66 52 00

E-mail: byggesagsafd@btf.kk.dk

Bestyrelsen skal ikke indblandes i opsætning af brændeovn, men det er naturligvis et krav at alle bygge- og brandregler for området overholdes til fulde.

Beboerne skal desuden være opmærksomme på, at det i princippet ikke er tilladt at have alternative opvarmningskilder efter at vi har fået fjernvarme. Ifølge almindelig praksis bliver dette dog ikke håndhævet for brændeovne.

 Det er med vores nuværende varmemålersystem ikke muligt at tage højde for brændeovne, men Brunata oplyser, at den fejlmåling der vil ske selv ved megen brug af brændeovn er ret lille, forstået sådan at det vil være en stor besparelse på varmeregningen ved brug af brændeovn. Ejendommen har ikke umiddelbart planer om at skrift målere og der vil ikke blive tage specielle hensyn til brændeovne på varmeregnskabet.

Ejerforeningen betaler for fejningen af skorstene.

Energimærke

 

Ejerforeningen har et energimærke. Det kan du se her.

Emhætter

 

Emhætteaftræk føres gennem ydervægen. Kontakt i alle tilfælde bestyrelsen inden der laves hul i facaden, så vi sikre, at gårdfacaden også forbliver rimelig ensartet.

Nøgler

 

Vi har i foreningen to forskellige nøgler til vores fælles døre. Den ene passer til udgangsdørene i Haraldsgade 3 og de andre fælles porte og døre til gården. Den anden passer til kælderen og vores øvrige hoveddøre i Tagensvej 100 og Haraldsgade 1. Nøglen til hoveddørene i Haraldsgade 1 og Tagensvej 100, samt til kælderen, er en systemnøgle og det er derfor kun muligt for bestyrelsen at få lavet kopier af denne nøgle.

Nøglen til Haraldsgade 3 og de øvrige fællesadgange til gården sorterer under gårdlauget, og administreres af dette. Denne nøgle er ikke en systemnøgle, så du kan selv få lavet en ekstra hos en låsesmed.

 

Hver lejlighed har fået tildelt 3 systemnøgler. Skulle der være et behov for flere kan ekstra nøgler anskaffes gennem bestyrelsen. For ekstra nøgler betales et depositum på 500 kroner per styk. Dette depositum betales tilbage når nøglerne afleveres tilbage til bestyrelsen ved fraflytning af lejligheden.

I tilfælde af knækket eller beskadiget nøgle kan denne byttes til en ny ved betaling af kostpris 100 kr. når den ødelagte nøgle afleveres.

Forsikring

Ejerforeningen har tegnet bygningsforsikring af ejendommen hos:

Gjensidige Forsikring (Erhverv)

Otto Mønsteds Plads 11

DK- 1563 København V

Du kan få en kopi af Ejerforeningens forsikringspolice ved at henvende dig til ejerforeningens administrator.

Kontakt til forsikringsselskabet i forsikringssager vedrørende de enkelte lejeligheder varetages af lejelighederne selv.

Indbrud og tyveri frade enkelte lejligheder er ikke dækket af en bygningsforsikring og det påhviler beboerne selv at tegne forsikring for dette.

Udlejning

Enhver udlejning, hel eller delvis, skal godkendes af bestyrelsen ifølge ejerforeningens vedtægter §5. Ejere, der udlejer deres lejelighed helt eller deltvist, men endnu ikke har fået bestyrelsen godkendelse bedes få dette bragt i orden ved at henvende sig med en ansøgning til bestyrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *